Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Dat een techniekopleiding vaak uitzicht biedt op een baan geldt ook voor de opleidingen mobiliteit van Zadkine en Albeda. Aan de Rotterdamse Nikkelstraat wordt duidelijk dat arbeidsmarktperspectief en aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk zijn.

Rotterdam ,
19 januari 2015

Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Leraren in de grote steden worstelen met de terreurdaad in Parijs. Het is lastig om de aanslagen bespreekbaar te maken bij de multiculturele klassen. Zes docenten gingen op 13 januari  in gesprek bij RTL Late Night over hoe ze dit thema bespreekbaar maken in de klas.

De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland.

Een verhaaltje voor het slapengaan is goed voor de (taal)ontwikkeling van je kind. Maar uit een Ierse studie blijkt dat het nog veel beter is om vaak tegen je kleintje te praten.

Rotterdam ,
8 januari 2015

Het verscherpte toezicht waar Zadkine sinds 2012 onder heeft staan is beëindigd. Dat heeft de Inspectie van het ministerie van OCW bekend gemaakt. Het toezicht op de Rotterdams school voor mbo opleidingen was ingesteld vanwege een verslechterde financiële situatie.

Rotterdam ,
7 januari 2015

Het Wolfert van Borselen Tweetalig uit Rotterdam heeft zich geschaard bij de dertig scholen die op 17 januari deelnemen aan de finale van de 17e editie van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren.

Rotterdam trekt jaarlijks 50 miljoen euro voor het vernieuwen van schoolgebouwen. In totaal wil wethouder De Jonge de komende 4 jaar ruim 80 scholen aanpakken.

Vanuit haar eigen glazen HMC-huis hebben leerlingen, docenten en medewerkers van HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur locatie Rotterdam 3 dagen lang acties gehouden voor 3FM Serious Request. Hiermee hebben ze de opbrengst van € 10.000 van vorig jaar overtroffen!

Den Haag ,
15 december 2014

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) wordt ingrijpend vernieuwd. Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen straks een profiel met basisvakken en vullen dit aan met praktijkvakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis én meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien.

Pagina's