Voorzitter VO-raad Paul Rosenmöller bezoekt Rotterdamse dovenschool

Rotterdam,
15 januari 2019
 

Maandag 14 januari bezocht Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Hoe helpt het speciaal onderwijs om je voor te bereiden op het regulier onderwijs en hoe is het om speciaal onderwijs te volgen als je doof of slechthorend bent of als je een taalontwikkelingsstoornis hebt?

Paul Rosenmöller ging hierover in gesprek met twee leerlingen van het Auris College in Rotterdam. Het Auris College biedt voorgezet speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar die moeite hebben met horen of taal. Als locatie voor deze ontmoeting is gekozen voor de Auris Dr. M. Polanoschool, onderdeel van de Auris groep en een van de vijf dovenscholen in Nederland.

Passend aanbod

Ook keek Rosenmöller mee tijdens de les in groep 5/6. Voor de klas staat een dove leerkracht, die lesgeeft in Nederlandse gebarentaal. Vervolgens sprak hij met de ambulante dienst 12+ over de begeleiding van deze kinderen in het regulier voortgezet onderwijs. Sinds het invoeren van de Wet Passend Onderwijs wordt er steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs. Samen met de school en ouders werkt de ambulant dienstverlener aan het behalen van de doelen van het kind en aan het best passende onderwijsaanbod.

Specialistisch en effectief

'Wij begeleiden kinderen in en naar het regulier onderwijs. Kinderen die een specifieker aanbod nodig hebben begeleiden wij op een van onze speciale scholen', aldus Alice Geessinck directeur van de Polanoschool. 'Dit doen we met onze specialistische en effectieve aanpak, behandeling en dienstverlening. Ons aanbod is op maat en doelgericht.' Ter afsluiting van zijn bezoek, sprak Paul Rosenmöller nog met Hermien Hendrikx, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Auris.

Informatief bezoek

Paul Rosenmöller kijkt terug op een informatief bezoek aan de onderwijspraktijk in het speciaal onderwijs. ‘Het specialisme op deze school is groot. Dat is ook nodig, want deze leerlingen hebben.vaak meer problemen naast hun doofheid en slechthorendheid of taalontwikkelingsstoornis.’Als het gaat om passend onderwijs ziet Rosenmöler zowel bestuurlijk als operationeel een uitdaging.‘Om passend onderwijs succesvol te laten zijn, vraagt dit om tijd en het goed regelen van de randvoorwaarden. We willen niet dat kinderen thuis komen te zitten.’ Rosenmöler vraagt zich wel af hoe inclusief we willen en kunnen zijn. Wat kunnen we vragen van de leerkrachten in het regulier onderwijs? Als het gaat om de belangenbehartiging van deze groep leerlingen geeft Rosenmöller Auris mee om vooral vanuit de onderwijsketen te denken en hierin samen te werken met de andere vier instellingen uit de sector. 

Een reactie plaatsen