Extra peuteropvang, uniek tijdens de zomervakantie

Rotterdam,
22 juli 2020
 

Kinderopvang BijDeHand en Stichting GroeiBriljant bieden peuters van de voorschoolse opvang deze zomer extra peuteropvang aan. Een aantal locaties gaat twee weken in de zomervakantie langer door. De landelijke subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020/2021 maakt het mogelijk om deze extra uren gratis aan te bieden.

'Zo kunnen de kinderen inhalen wat ze tijdens de coronacrisis gemist hebben', zegt Natalie Huisman, pedagogisch beleidsmedewerker. 'Zoals het contact met de andere kinderen, het spelenderwijs leren onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers en andere activiteiten dan ze thuis gewend zijn. Het zijn allemaal activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkeling en belevingswereld waardoor niet alleen de taal, maar ook alle andere ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.'

Een mooi compliment

Ouders hebben zelf aan kunnen geven of zij gebruik wilden maken van de extra weken peuteropvang in de zomervakantie. En de behoefte bleek groot. 'In de periode dat we gesloten waren, hebben we uiteraard wel contact met de ouders en peuters gehouden. Zo ontwikkelden we onder andere Thuisactiviteiten voor (VE) peuters dat verspreid is onder alle ouders, ook voor peuters zonder een indicatie extra spelen en leren. Een wekelijks aanbod met verschillende peuteractiviteiten die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen, net zoals dat op de peuteropvang ook gedaan wordt. Met diverse thema’s en activiteiten. Dat ouders het belang van dit peuteraanbod erkennen en waarderen blijkt uit de behoefte aan extra speel- en leeruren voor hun peuter bij ons op de opvang. Een mooi compliment voor onze collega’s die op de groep staan!' aldus Natalie. We zijn blij dat we dit met deze subsidie kunnen doen!”.

Extra peuteropvang, uniek tijdens de zomervakantie

Extra aandacht

Alleen peuters met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor de extra weken peuteropvang. “Het is belangrijk dat deze peuters extra aandacht krijgen als het gaat om bijvoorbeeld taalontwikkeling”, vertelt Natalie. We bieden tijdens de twee zomerweken een aanbod zoals we normaal ook doen; dus alle activiteiten worden binnen een thema aangeboden dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter. Hierbij besteden we extra veel aandacht aan taal; woordenschatuitbreiding door het zingen van liedjes, het voorlezen van boekjes, maar ook leren kinderen onderling spelenderwijs veel van elkaar.

Een reactie plaatsen