Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Kinderopvang BijDeHand en Stichting GroeiBriljant bieden peuters van de voorschoolse opvang deze zomer extra peuteropvang aan. Een aantal locaties gaat twee weken in de zomervakantie langer door.

Rotterdam ,
16 juli 2020

Alle onderwijssectoren in Rotterdam, van voorschool tot en met hoger onderwijs, hebben gezamenlijk heldere afspraken gemaakt over burgerschap in het manifest Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap.

Omdat de jaarlijkse modeshow in de Maassilo in Rotterdam niet door kon gaan vanwege corona, bedachten studenten en docenten van Albeda Beauty & Fashioncollege een creatief alternatief.

Examenstudenten van het Hout- en Meubileringscollege sluiten normaal gesproken hun opleiding af door hun werk te presenteren tijdens de eindexamenexpo. Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen fysieke expo, maar een online expo.

Ook dit jaar zijn er weer honderden aanmeldingen binnengekomen voor de Leraar van het Jaar-verkiezing. Per sector strijden 10 leraren om de titel Leraar van het Jaar 2021. Van Rotterdamse scholen komen er maar liefst 5 leraren in aanmerking voor deze titel.

Rotterdam ,
3 juli 2020

De eerste exemplaren van het Jeugd Vakantiepaspoort zijn weer uitgedeeld! Op de Fatimaschool in Rotterdam-Schiebroek kwam reismaatje Luie Aart langs met een gloednieuwe editie – de 35e alweer!

Op dinsdag 30 juni zal de voorzitter van het college van bestuur, de heer Ron Kooren samen met een studente van Albeda, een krans leggen bij het slavernijmonument in het Lloydkwartier in Rotterdam.

Op 25 juni 2020 ondertekenden de directieleden van Norlandia Kinderopvang, Heleen Fischmann, en Edith Wortel van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk, een samenwerkingsovereenkomst voor de leerwerkplaats bij Norlandia.

Albeda sluit zich vanaf 23 juni 2020 aan bij de Rotterdam Make It Happen merkalliantie.

Rotterdam ,
22 juni 2020

In samenwerking met het Zadkine College heeft Boijmans het speciale beroepenprogramma KUNST/WERK voor Mbo-studenten opgezet. Met ontmoetingen, masterclasses en tentoonstellingen worden Mbo’ers geënthousiasmeerd om naar het museum te kijken vanuit hun vakmanschap.

Pagina's