Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren. Hoe jij als pedagogisch professional het verschil maakt

2 oktober 2018
 
Auteur: Simon C. Klein

Het boek is opgedeeld in drie delen die de gebieden van cognitie, ontwikkeling, en sociale omgeving van laagbegaafde jongeren bespreken. Hierbij stelt de schrijver zichzelf als doel de lezer duidelijk te maken hoe wij (jeugdzorg, ouders, docenten, beleidsmakers) laagbegaafde jongeren het beste kunnen helpen. De achterliggende gedachte is dat de som van de delen het geheel maakt. Een kleine verandering kan een hoop betekenen. Een ambitieus doel en een nobele gedachte.

Ik heb echter wat aanmerkingen op het boek. De auteur maakt gebruik van verouderde theorieën, waaronder die van de leerstijlen en Bloom (zie hiervoor de blogposts en artikelen van Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof). Hij zet de gegeven theorie niet om in praktisch toepasbare methodieken en/of analyse. Het boek blijft oppervlakkig in de discussie van zowel theorie als praktijk waarbij de auteur wel vragen stelt, maar geen oplossingen geeft voor de problematiek in de casussen. Hij benoemt enkel hoe die specifieke casus werd opgelost. Ik zou dit boek gebruiken als een opening voor een gesprek over begeleiding van laagbegaafde jongeren. En ik raad aan aanvullende literatuur te zoeken voor werkelijke antwoorden.


Recensent

Desiree Scholten is docent Engels in het mbo en hbo.

Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren.

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen