Kiezen voor het jonge kind

13 mei 2020
 
Auteur: Helma Brouwers

Het boek van Helma Brouwers is een compleet werk over de ontwikkeling van het jonge kind, waarin aandacht is voor alle aspecten die rondom het jonge kind van belang zijn. Zo worden de ontwikkelingsgebieden op toegankelijke, hetzij soms te uitgebreide, wijze beschreven en afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.

Het stimuleren van de ontwikkeling wordt aan de hand van de spelontwikkeling nauwkeurig omschreven, naast een theoretisch deel is er ook een toepassing voor de praktijk. De visie op onderwijs aan jonge kinderen krijgt ruim de aandacht, zo ook de verschillende doelen die gesteld kunnen worden. De kinderopvang wordt hierin meegenomen, waardoor het boek zowel voor professionals in het onderwijs als in de kinderopvang bruikbaar is. Het boek biedt zowel de leerkracht als de pedagogisch medewerker een handvat voor het werken met jonge kinderen, zowel voor wat betreft het omgaan met ontwikkelingsmaterialen en organisatie in een groep, als het handelen op pedagogisch en didactisch vlak.

Veel is gestoeld op bestaande theorieën, er komen weinig nieuwe inzichten aan bod. In die zin voegt het boek niet per se iets nieuws toe aan soortgelijke en eerder verschenen boeken van bijvoorbeeld Janssen-Vos.


Recensent

Arjola Ketting is werkzaam als intern begeleider op De Piloot, speciaal onderwijs (cluster 4).

Kiezen voor het Jonge Kind Helma Brouwers

Lees hier meer over het boek.

Een reactie plaatsen