Gevormd of vervormd?

17 juli 2019
 
Auteur: Jan Bransen

In Gevormd of vervormd? stelt filosoof Jan Bransen dat het onderwijs leerlingen niet vormt, maar vervormt. Hoe kunnen we teruggaan naar de vormende functie van onderwijs?

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel, getiteld Vervorming, beschrijft Bransen zijn kritische analyse van het huidige onderwijs. Hierin behandelt hij onderwerpen zoals de geforceerde grens tussen leren en leven, toetsing en onderwijzen voor of met leerlingen. In het tweede deel, Vorming, presenteert Bransen zijn ontwerp van zijn ideale onderwijsbestel. Primair onderwijs zou moeten gaan om de ontwikkeling van zelfvertrouwen, het voortgezet onderwijs zou ervoor moeten zorgen dat jongeren hun plek vinden in de wereld en in het post-initieel onderwijs zou leren en werken samen moeten gaan.

Bransen maakt gebruik van tot de verbeelding sprekende voorbeelden, zodat de filosofische concepten die hij inzet ook duidelijk zijn voor de minder filosofisch onderlegde lezer. In de gehanteerde structuur schuilt een grote kracht van het boek. Bransen levert niet alleen kritiek, maar geeft ook een antwoord in de vorm van alternatieven en oplossingen op de door hem opgeworpen problematieken.

Al met al een mooi boek om in de zomervakantie te lezen en inspiratie op te doen voor beter onderwijs in het nieuwe schooljaar.


Recensent

Milou Terpstra is kunsthistoricus met specialisaties in hedendaagse kunst en kunsteducatie. Ze werkt als educatiemedewerker voor de tentoonstellingsruimte TENT Rotterdam.

Gevormd of vervormd

Lees hier meer over dit boek.

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen