Recensenten gezocht!

Rotterdam,
vrijdag, november 29, 2019
 

Wat nou Passend Onderwijs?!

Dit boek geeft handvatten om goed onderwijs voor elke leerling binnen de Wet Passend Onderwijs te realiseren. Deze wet is de grootste onderwijsvernieuwing sinds de vorige eeuw en het vraagt dus ontwikkelkracht en een positieve mindset om er een succes van te maken.

Lees hier meer over Wat nou Passend Onderwijs?!. 

 

 


Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo

Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote problemen met het uiten en begrijpen van taal. Dit is van invloed op het schoolse presteren, op de stage en in de praktijk.

Lees hier meer over Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo.

 

 


 

Geschiedenis InZicht

Om goed antwoord te kunnen geven op alle geschiedenisvragen die je als leerkracht op de basisschool krijgt van je leerlingen, moet je over voldoende basiskennis beschikken. Geschiedenis InZicht is een overzichtelijk en praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven.
Lees hier meer over Geschiedenis InZicht. 

 

 


Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs

Dit complete en praktische boek leert je doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. Het gaat over gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registeren van vorderingen. Het boek bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto's.
Lees hier meer over Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderijws.