Onderwijswethouder De Langen wil naast leraren staan

Door Ronald Buitelaar
, 27 november 2017

Leestijd: 5 minuten
 

Zijn opa was directeur van de Toorop mavo. Zijn vader werkte er als geschiedenisleraar. En zelf heeft Sven de Langen (30), opvolger van wethouder Hugo de Jonge, een tweedegraads bevoegdheid om maatschappijleer te geven. Het hart van de afgestudeerde fysiotherapeut en bestuurskundige ligt eigenlijk net iets meer bij de zorg en het openbaar bestuur. Toch past zijn huidige portefeuille (onderwijs, jeugd en zorg) hem naar eigen zeggen als een handschoen.

Het Rotterdams Onderwijs Magazine zocht Sven de Langen op in het stadhuis en vroeg naar zijn plannen tot en na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Rotterdamse Onderwijswethouder Sven de Langen

In een eerder interview op de website van Rotterdam gaf u aan geen nieuwe programma’s uit de grond te stampen maar wel eigen accenten aan te brengen. Wat kunnen we van u verwachten?

‘Laten we beginnen met het lerarentekort. Zoals het er nu uitziet zullen we in 2021/2022 honderden leraren tekort komen. Dat betekent dat 2018 het jaar van de waarheid wordt. Een jaar waarin alle maatregelen die we in de Rotterdamse aanpak lerarentekort presenteren op een goede manier móeten en zúllen landen.’

Een loffelijk streven, maar hoe gaat u er concreet voor zorgen dat er  meer leraren komen?

‘Laat ik de zij-instromers eruit lichten. Er zijn extra middelen beschikbaar om deze groep naar de scholen te krijgen. Wat mij betreft zetten we vol in op het uitvoeren van dat plan.’

Zoals een pabo-opleiding in één jaar? Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs?

‘We moeten wel! Als we niets doen, loopt de werkdruk van het zittende personeel verder op en komen we straks nog meer mensen tekort. Waarbij ik aanteken dat kwaliteit een voorwaarde moet zijn voor subsidieverstrekking. Op kwaliteit leveren we niet in.

‘Overigens is zij-instroom maar één van de mogelijkheden om iets aan het lerarentekort te doen. We zullen op meer fronten de strijd tegen het dreigende lerarentekort aan moeten gaan. Samen met aanbieders van scholing en onderwijs hebben we al een breed aanvalsplan opgezet, maar ik sta er zeker voor open om meer initiatieven te ontwikkelen. Nog liever trek ik dit arbeidsmarktvraagstuk breder. Als we alle ambities op het sociale vlak vorm willen geven moeten er voldoende mensen zijn om het werk te doen.’

"Als we niets doen, loopt de werkdruk op en komen we straks nog meer mensen tekort."

Hoe staat het Rotterdamse onderwijs er eigenlijk voor?

‘Nog niet goed genoeg. Er zijn de afgelopen jaren fantastische prestaties geleverd. De onderwijsresultaten zijn op een haar na tot het landelijk gemiddelde opgetrokken, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Er zijn naast het lerarentekort nog genoeg andere uitdagingen.’

Kunt u er een paar noemen?

‘Wat onderwijshuisvesting betreft is een forse inhaalslag gemaakt. Dit college is begonnen aan een enorme bouwopgave: 260 miljoen voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in Rotterdam. Ondanks die intensieve aanpak hebben we onze doelen nog niet bereikt. Zo moet het percentage frisse scholen fors omhoog en moeten we het rijk duidelijk maken dat de huidige budgetten niet toereikend zijn voor het realiseren van fatsoenlijke en gezonde schoolgebouwen die passen binnen de duurzaamheidsambities van de nieuwe regering in het regeerakkoord. 

‘Een ander onderwerp dat in 2018 meer aandacht moet krijgen is de schooluitval van 18-plussers in mbo 3 en 4. Ik vind het onaanvaardbaar dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om uitvallers van die leeftijd op school te houden. Ik wil daarom dat Rotterdam in 2018 pilotgemeente wordt voor het verhogen van de kwalificatieplicht naar 21 jaar, een langgekoesterde wens van Rotterdam. Die uitval moet en zal omlaag.

‘Een andere uitdaging ligt in het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente heeft in 2018 ongeveer 4 tot 6 miljoen minder te besteden. Er zijn reserves zodat we de korting van volgend jaar kunnen opvangen, maar vanaf 2019 hebben we echt een miljoenenprobleem. Het wordt een uitdaging of het extra geld uit het regeerakkoord voldoende is om de korting ongedaan te maken en iets extra’s te doen en in de grote steden te blijven investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden’

"De schooluitval van 18-plussers moet en zal omlaag!"

Vier speerpunten dus?

‘Ik wil passend onderwijs er nog graag aan toevoegen. We zijn al aan de slag gegaan met zware, gespecialiseerde jeugdhulp en thuiszitters, maar ik weet dat er ook in het reguliere onderwijs grote behoefte is aan betere afspraken en betere mogelijkheden om de aansluiting tussen onderwijs en zorg te verbeteren. Ik realiseer me dat mijn mogelijkheden beperkt zijn, maar ik probeer net als mijn voorganger de gemeentelijke grenzen op te zoeken zodat ik het Rotterdamse onderwijs zo goed mogelijk kan bedienen.’

Heeft u nog een boodschap voor de Rotterdamse leraar?

‘Wij willen als gemeente aan de zijde van de onderwijzers staan, omdat we heel goed beseffen dat ze een moeilijke taak hebben. Zij zijn essentieel in het nog beter maken van de stad. Lesgeven in een stad als Rotterdam is zwaar. Maar door hier te werken kun je het verschil maken voor leerlingen en stad.’

"Lesgeven in een stad als Rotterdam is zwaar."

Tenslotte nog een vraag aan u als lijsttrekker van het CDA Rotterdam. Hoe gaat uw partij het doen bij de gemeenteraadsverkiezingen en wat is uw inzet voor na de verkiezingen?

‘Wij hebben op het vlak van onderwijs en zorg veel voor de stad kunnen betekenen en staan er landelijk goed voor, dus acht ik een groei van drie naar vijf zetels mogelijk. Natuurlijk ambiëren we ook dit keer een rol in het stadsbestuur en dan ligt een sociale portefeuille het meest voor de hand. Maar uiteraard laten we eerst de kiezer aan het woord.’

Een reactie plaatsen