Dagprogrammering: 10 uur extra lestijd voor leerlingen op Zuid

Door Ineke Westbroek
, 9 september 2019

Leestijd: 5 minuten
 

Dit schooljaar starten 31 basisscholen in de Children’s Zone op Zuid met Dagprogrammering. Leerlingen volgen per week tien uur extra activiteiten, gericht op brede ontwikkeling en vergroting van kansen. Samen met leerlingen van Sterrenschool De Globetrotter trapte onderwijswethouder Said Kasmi afgelopen woensdag de Dagprogrammering af.

Op het plein voor de deur van De Globetrotter slalomt een groep jongens langs een rij pylonen. Eentje komt bijna in botsing met een bakfietsmoeder. ‘Laatste ronde, go go!’ spoort de vakdocent van de activiteit ‘BMX’ aan. Verderop, in de voetbalkooi, doen kinderen een partijtje. ‘Geen slidings, niet hard spelen, sportief samenwerken’, waarschuwt de sportdocent.

Let's party!

Binnen, bij de theaterles, stelt een jongen zich voor. Hij maakt een ‘Michael-Jackson-move’ en roept zijn naam. Een meisje doet wat bedeesder, zet een paar stapjes in de kring en zegt dan haar naam. Na het voorstelrondje springt de hele groep uitbundig rond. Ook bij de muziekles gaat het er feestelijk aan toe. ‘Let’s party!’ roept de docent, terwijl kinderen zich uitleven in een woeste trommeldans.

Dagprogrammering voor leerlingen op Rotterdam Zuid

Lerarentekort

Al een kleine twintig jaar bieden scholen in achterstandswijken activiteiten aan, gericht op sociaal-emotionele vaardigheden, brede ontwikkeling en ontplooiing van talenten. Onder de noemer ‘Brede School’, ‘Verlengde Schooldag’, en, de laatste jaren, ‘Dagprogrammering’, krijgen kinderen behalve leervakken ook activiteiten aangeboden in sport, kunst, cultuur, filosofie, natuur en beroepsoriëntatie. Scholen mogen die activiteiten zelf invulling geven, op een manier die past bij hun leerlingen.

De scholen die in de Children’s Zone werkten met Dagprogrammering kregen hiervoor al zes uur leertijduitbreiding. Dit werd gefinancierd door de gemeente en het rijk. Nu krijgen ze er nog eens vier uur bovenop. Hoe krijgen scholen, die ook al worstelen met een lerarentekort, dit voor elkaar?

Samenwerken

Het team van Sterrenschool De Globetrotter moest even puzzelen om die extra tijd in het rooster in te bouwen. ‘Met die zes uur liep het wel soepel. We zijn nu op een continurooster uitgekomen, dus moet het met die tien uur ook lukken’, voorspelt directeur Tineke Visser: ‘Leerkrachten staan nooit alleen voor de groep - dankzij klassenassistenten die de lessen begeleiden en vakdocenten die de activiteiten begeleiden. Wij werken hierin heel goed samen met organisaties in de wijk op het gebied van buurtwerk, sport en cultuur. Ook met bedrijven in de wijk, Kinderen gaan er op bezoek, leren over een beroep of winkel, en mogen meehelpen.’

Met plezier naar school

De Globetrotter wil met de Dagprogrammering bereiken dat kinderen door de activiteiten meer plezier krijgen in school: ‘Als ze beter in hun vel zitten en meer zelfvertrouwen krijgen, gaan ze ook beter leren’, gelooft Tineke Visser: ‘Bij de Dagprogrammering met zes uur extra, waarmee wij voorheen werkten, zagen wij dit soort resultaten al wel bij Cito-toetsen en bij monitoring die wij zelf doen.’

Wat levert het echt op?

Visser hoopt dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de Dagprogrammering onder deelnemende scholen. Het Nationaalprogramma Rotterdam Zuid heeft plannen in die richting en peilt de belangstelling onder de scholen. Visser: ‘Ik ben nieuwsgierig naar gemeten resultaten na een jaar monitoren.’ 

Een reactie plaatsen