Brede Route: samen begeleiden vanuit diverse disciplines

Door Ineke Westbroek
, 17 september 2019

Leestijd: 5 minuten
 

Onder IKC’s bestaat grote behoefte aan een nieuwe generatie professionals die nauw met elkaar samenwerken. Hbo en mbo starten daarom onder de naam Brede Route een pilot bij IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen. Twintig studenten vanuit verschillende opleidingen in gemengde teams stage op de IKC’s Prins Willem Alexander, De Ark, Bavinck en Wereld op Zuid.

De pilot wordt gesubsidieerd door de gemeente. Uitganspunt van de Brede Route dat leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hulpverleners kinderen begeleiden vanuit hun eigen invalshoek en daarin nauw met elkaar samenwerken, met als doel kinderen de beste ontwikkelkansen te bieden.

Intensief overleg

Gaat het wel goed met Sam? Hij lijkt ongelukkig en heeft een forse leerachterstand. Maar met voetballen leeft hij zich uit en is hij iedereen de baas. Hoe pak je die achterstand aan en zorg je ervoor dat Sam zich prettiger voelt op school? Samen zoeken de juf en de maatschappelijk werker naar oorzaken van Sam’s problemen. Zijn ouders blijken middenin een relatiecrisis zitten. Ook alcohol speelt een rol. Na intensief overleg, waarbij alle teamleden van het IKC vanuit hun eigen specialisatie naar Sam’s probleem kijken, wordt aan oplossingen gewerkt. Sam krijgt extra lessen, terwijl zijn sluimerende voetbaltalenten worden gestimuleerd met een trainingsprogramma. Ook zijn ouders krijgen hulp.

Samen op stage

Een voorbeeld van intensieve samenwerking tussen medewerkers binnen een IKC, vanuit verschillende disciplines. Om deze werkwijze voor de toekomst te borgen, gaan dit schooljaar studenten die een opleiding volgen voor leerkracht, pedagogisch medewerker, hulpverlener en pedagogisch ondersteuner samen op stage om vanuit hun eigen invalshoek kinderen van 0 tot 12 jaar te leren begeleiden in hun ontwikkeling. 

Brede Route: samen begeleiden vanuit diverse disciplines

Vlinders

De pilot werd op donderdag 12 september feestelijk afgetrapt met papieren vlindertjes, die symbool staan voor het ‘vliegwielfunctie’ van de Brede Route. Studenten leren tijdens de pilot in hun opleiding samenwerken met collega’s van andere relevante disciplines. Studenten leren hun eigen vak, waarbij ze één dag per week in een interprofessioneel studententeam (IST) ontdekken hoe andere vakgenoten naar kinderen kijken en hoe zij onderling zo goed mogelijk met hen kunnen samenwerken.

Integraal opleiden

Naast interprofessioneel werken staat integraal opleiden centraal in de pilot. Daarbij leren teamleden en stagiaires over en weer van elkaar. ‘Stagiaires kunnen elkaar op nieuwe ideeën brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld vanuit hun eigen expertise een kind ondersteunen in zijn ontwikkeling’, vertelt Ulrike van den Berg (vanuit het Albeda College gedetacheerd als begeleider van de studenten).

Eenvoudig overleggen

‘Uitdagend’, noemt student Emma Deelen het traject. Wat eruit springt voor Emma, die bij ROC Zadkine de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker volgt, de feedback die studenten elkaar geven, ieder vanuit hun eigen discipline. Emma vertelt: ‘Vorig jaar liep ik stage bij een bso. Daar was een jongetje met autisme. Het was lastig om contact met hem te maken. Zoals we nu met elkaar gaan samenwerken, kan ik voortaan gemakkelijk met anderen bespreken wat je moet doen om zo’n kind te bereiken. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal uitwerkt in de praktijk!’

 

Een reactie plaatsen