6 Tips: motiveren tot (meer) lezen

Door ROM Redactie
, 1 oktober 2019

Leestijd: 5 minuten
 

Wie de leesmotivatie van kinderen eenmaal weet te stimuleren, ziet hun leesvaardigheid omhoog schieten. En het mooie is: dat werkt nog het beste bij de moeilijke lezers. 

In ROM #4 (oktober 2019) lees je een interview met wetenschapper Roel van Steensel (universitair docent aan de Sociale faculteit van de EUR en bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de VU). Vanuit wetenschappelijk onderzoek licht hij toe hoe je de leesmotivatie van kinderen kunt versterken. Een aantal tips!

6 Tips 

Wat kun je doen om leerlingen te te motiveren om (meer) te lezen?

  1. Zorg voor een rijk, actueel boekenaanbod waar leerlingen uit kunnen kiezen.

  2. Geef leerlingen gerichte boekentips. Help ze om boeken te vinden die passen bij hun interesses en niveau. 

  3. Oefen geen dwang uit. Laat de boekenkeuze vanuit de kinderen zelf komen.

  4. Investeer in het gevoel van competentie. Laat leerlingen zien dat ze vooruit gaan. Als ze achterblijven, geef ze dan dingen in handen waarmee ze vooruit kunnen. Roel van Steensel: ‘De school van mijn dochter geeft kinderen via het leerlingvolgsysteem inzicht in op welke punten ze vooruit gaan en achterblijven. Op basis daarvan stellen ze samen met de kinderen doelen: waar zou jij aan willen werken? Ze krijgen ook een strategie: als je hierin vooruit wil gaan, zou je dit kunnen doen.’

  5. Investeer ook in de bovenbouw van het po en op het vo in leesmotivatie. De leesmotivatie neemt namelijk af naarmate leerlingen ouder worden.

  6. Laat leerlingen ook langere teksten lezen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in haar rapport Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Langere verhalende teksten nodigen kinderen uit ‘diep’ en geconcentreerd lezen.

Roel van Steensel, EUR

Roel van Steensel, universitair docent aan de Sociale faculteit van de EUR en bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de VU

Literatuur

In het interview in ROM #4 werd verwezen naar de onderstaande bronnen. Klik op de link om de bron te openen. 

  1. Effecten van Leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse (Van Steensel, Van der Sande, Bramer & Arends)

  2. Lees:Tijd. Lezen in Nederland (Wennekers, Huysmans & De Haan)

  3. Lees! Een oproep tot een leesoffensief (OnderwijsRaad en Raad voor Cultuur)

 

foto: Jan van der Meijde

Een reactie plaatsen