Rotterdamse methode voor lessen over diversiteit

Rotterdam,
7 september 2017
 

Dit schooljaar slaan bibliotheek Rotterdam, Schiedams LEF, Radar en COC de handen ineen en bieden het Rotterdams basisonderwijs een lesmethode voor groep 1 t/m 8, ondersteund met diverse boeken en lesmateriaal om het thema diversiteit in de klas bespreekbaar te maken.

In de kerndoelen van het basisonderwijs wordt kerndoel 38 als volgt omschreven: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. De multicullturaliteit is nergens in Nederland zo groot als in Rotterdam, waar zo’n 175 verschillende nationaliteiten dagelijks met elkaar de samenleving vormen. Begrip en respect voor ieders eigenheid is daarom van groot belang.

LEFkist

Rotterdam met LEF geeft het onderwijs een tool om handen en voeten te geven aan het ter sprake brengen van het onderwerp diversiteit in de klas. De school ontvangt een LEFkist van bibliotheek Rotterdam, met daarin boeken en  een  lessenreeks per groep. De lessenreeks voor de groepen 1 t/m 8 vertrekt elk leerjaar vanuit een boek, geselecteerd op de belevingswereld van de leeftijdsgroep. Aan de hand van uitgeschreven lessen en bijgeleverde boeken kunnen de leerkrachten het thema op een luchtige wijze bespreekbaar maken in de klas. Om goed beslagen ten ijs te komen, ontvangt de school niet alleen de materialen in bruikleen, maar komt Schiedams LEF bovendien een docententraining en een gastles voor groep 7 verzorgen. Daarnaast kunnen scholen er voor kiezen om aanvullende voorlichtingen af te nemen bij de partners over vooroordelen, discriminatie en seksuele diversiteit.

Na een periode van 3 maanden worden de LEFkisten met inhoud weer opgehaald door bibliotheek Rotterdam. De bijgevoegde informatiemap met inhoudelijke informatie, contactadressen etc. blijft achter op school, zodat ook op andere momenten informatie van de diverse instanties die iets met het thema diversiteit te doen hebben voor handen is.

Kick-off

Op 25 oktober 2017 om 13.30 vindt een Kick-off als startschot van Rotterdam met LEF plaats in bibliotheek Rotterdam. Lees meer.

 

Een reactie plaatsen