Film leerlingen Wolfert van Borselen vertoond in bioscoop

Rotterdam,
18 september 2018
 

Afgelopen zaterdag 15 september vond in Pathé Schouwburgplein de première plaats van trailer voor de de film Psychopath on the Cyclepath. Met deze film wonnen leerlingen van Wolfert van Borselen dit jaar de wedstrijd CampagneCrew.

De première vond plaats als startsignaal van de themaweek Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Doe mee! Met deze themaweek, die plaatsvindt in Zuid-Holland, vragen de samenwerkende overheden en hun partners aandacht voor verkeersveiligheid. 

Jaarlijks 5500 verkeersslachtoffers

Verkeersonveiligheid vergt in Zuid-Holland jaarlijks ongeveer 5.500 slachtoffers (doden en gewonden). Bij ongeveer 90% van deze ongevallen speelt het gedrag van verkeersdeelnemers een rol, zoals te hard rijden of smartphonegebruik  in het verkeer.

De Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) hebben in hun visie en meerjarenprogramma 2017-2020 de ambitie opgenomen het aantal vermijdbare ongevallen op termijn naar nul terug te brengen. Ieder slachtoffer is er immers een teveel. Deze ambitie is onder andere vertaald in een communicatieaanpak die een appèl doet op verkeersdeelnemers zelf. Ook tijdens de aankomende themaweek wordt dit appèl op verschillende manieren en plaatsen gedaan. 

Programma

Op maandagochtend gaven Ernst Moeksis (directie HTM) en Martina Huijsmans (wethouder Delft) bij een halte van tramlijn 1 het startschot voor de trams met campagnebeelden, die de komende maanden door de regio rijden. Op diverse andere dagen van de themaweek gaan campagneteams van TeamAlert, Responsible Young Drivers en Veilig Verkeer Nederland op verschillende locaties in gesprek over veilig verkeersgedrag. Er zijn verkeersveiligheidslessen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en een basisschool ontvangt voor de vijfde achtereenvolgende maal het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel. Jongerenambassadeurs voor verkeersveiligheid zijn actief in Holland Rijnland en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In de Drechtsteden start een nieuwe campagne rond oversteekgedrag. 

European Day Without a Road Death

Woensdag 19 september is EDWARD-day. Dit staat voor European Day Without a Road Death, een initiatief van de Europese Commissie. Met deze dag willen de Commissie en haar partners verkeersdeelnemers in geheel Europa bewust maken van het probleem van verkeersonveiligheid en de mogelijkheden die weggebruikers zelf hebben om daar iets aan te doen.

ROV-ZH besteedt aandacht aan deze dag met het project Lege Stoelen voor Verkeersslachtoffers. De gehele dag staan er op het Kerkplein in Den Haag 97 lege stoelen. Deze stoelen staan symbool voor de 97 mensen, die in 2017 in Zuid-Holland zijn omgekomen in het verkeer. Medewerkers van TeamAlert en ROV-ZH zijn aanwezig om met passanten in gesprek te gaan over verkeersonveiligheid en het terugdringen daarvan. 

Lopend of fietsend naar school

Donderdag 20 september is de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag. Ouders en kinderen van basisscholen worden opgeroepen die dag lopend of fietsend naar school te komen. Op diverse scholen vindt een feestelijke aftrap van de dag plaats. Scholen kunnen meedingen naar een cheque van € 500,= door een dagverslag in te sturen. 

Ambassadeurs bij overheid en bedrijven

De acht bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs in Zuid-Holland zullen acte de présence geven bij de activiteiten in hun gebied. 

Dagjournaals en volledig programma

Van elke dag wordt een filmimpressie gemaakt, die steeds vanaf 20.00 uur te vinden zal zijn op www.youtube.com/ROVZH. Het volledige programma voor de themaweek is te vinden op www.maakeenpuntvannul.nl 

 

Een reactie plaatsen